Historien om s/y FALKEN

Byggherren Werner Engström s/y FALKEN är byggd på Norröra i Stockholm´s skärgård utanför Furusund mellan åren 1942 - 1944. Babords för Byggaren var fd Kustöveruppsyningsmannen Werner Engström, då 70 år.Hon är byggd på samma sätt som alla roslagsbyggen, dvs på en sandstrand. Inga ritningar, utan en handsnidad skrov-modell sågades upp för att ge spant-mallar. Och naturligtvis är hon handbyggd, bord för bord, på mall med handhuggna spant (egentligen vränger) som inpassades efter att bordläggningen var klar. Hon är sedan vederbörligen behandlad med färglös Cuperinol 16 gånger, samt därefter en blandning av rå linolja, terpentin och dalbränd tjära till dess att träet var mättat.  Babords-vy

Efter sjösättningen lastades barlasten ombord: gråsten ca 1250 Kg innan riggning kunde ske. Dåvarande djupgående var ca 90 cm. Numera har s/y FALKEN järnköl och sticker 1.2 meter. Styrbords för-vy

Premiär-seglingen gjordes våren 1945 till Ut-Fredel. Werner Engström hade fiske-andel där. Men det visade sig att åldern började ta ut sin rätt. Och min fader var på jakt efter en större båt och hörde av brodern Ernfrid Engström på Arholma att Werner nog skulle kunna tänka sig att sälja. Min far köpte s/y FALKEN på våren 1946. Jag var då 6 år. Det är jag som skymtar ombord i fören.. Nya järnkölen

Segelföringen är typisk för en kust-seglare, dvs låg rigg men utdragen på längden för att uppnå tillräckligt med segelyta. De låga skären dämpar ju sjön men inte vinden. Klyvarbommen sticker ut 3 meter för om båten - och storbommen ca 0.5 meter akter om! Gaffeln är 4 meter lång. Hon är byggd för att segla ut till de yttersta skären - men inte utanför! Segelföring

Från början hade s/y FALKENbara två försegel, fock och klyvare. Med en mindre klyvare indragen en bit på klyvarbommen har detta segel blivit mer lätthanterligt liksom jagaren längst ut. Och sommaren 1997 fick s/y FALKEN ett toppsegel för de lättare vindarna! Samt helt nytt segelställ i övrigt - med helt nya fantastiska segelegenskaper!

Under flera år har Arholma varit vinterhamn. Men numera är hemma-hamnen Kungsör , längst inne i Mälaren. Under ett par år i början av 80-talet har jag gjort om all inredning och samtidigt gått över hela skrovet och riggen. Mera om hur det gick till att renovera finns här.

Semesterseglingen går alltid ut i Stockholms skärgård. Mellan Sandhamn i söder och Arholma i norr, och Möja/Husarö-leden och öster därom. Det är s/y FALKEN´s hemma-vatten!

s/y FALKEN har(?) en syster-båt som Werner byggde i sin ungdom.

Väl mött på sjön! Visa respekt för djur och natur.
Och ha respekt för både sjön och vädret! Det är rätt med sjö-vett!
 

Senast ändrad: 15 Maj, 2001