Renoveringen
Rent akterutNär jag hämtade s/y FALKEN efter att "båtvårdaren" på Arholma, Emil Sjöström, dog 1978 visste jag att det behövdes en ordentlig genomgång av skrovet. Efter en nödutrustning seglades s/y FALKEN hem till Kungsör för att omedelbart tagas upp på land. Med kofot rev jag sedan ur all inredning - i omvänd ordning av hur Werner en gång byggt båten. Det kändes oerhört tungt.  Rent förut

Ruffen om babordDet visade sig att under garneringen i ruffen, som aldrig varit borttagen, var bordläggningen i väldigt gott skick. Detta på grund av behandlingen med trä-tjära som väl hade bevarat trät. Kölsvinet däremot var väl behandlat med blymönja. Där kunde hela "bord" av blymönja mellan spanten pillas bort med upp till nästan 1 centimeters tjocklek. Och det porlade fram vatten ur bordläggningen! Ruffen om styrbord

Ruffen förutI två av vrängerna (dvs spanten), som är handhuggna, fanns det röta. Materialet är ask ("som har lätt att taga röta") och det var delvis fnöske inuti. Men s/y FALKEN är så starkt byggd med omlåttskarvning av bord plus lask så det enda jag gjort är att garantera att rötan inte fortsätter. Det har inte snålats med rötskyddsmedel (zinknaftenat) och rå linolja plus terpentin (balsamterpentin) och sist trätjära.

Ny durk styrbord förutInför sjösättningen året efter den stora rivningen anskaffades en ny länspump. Båten skulle lligga på slipvagnen för säkerhets skull. "Den går aldrig ihop igen" var det många som sade.

Jag tog båten av slipvagnen efter 6 timmar - och s/y FALKEN var tät efter 24 timmar! Och det är samma sak varje år! Ny durk styrbord akterut

Det har blivit många timmar ombord för att fundera ut hur man får till en inredning som är både praktisk och ändamålsenlig samt inte minst - får plats ombord! Skrovet är hårt utslaget midskepps och har därmed lite karaktär av jolle i skrovformen. Tillsammans med låga fribord, grova spant, och breda gångbord blir det inte så mycket över att inreda. Det blev att trolla med hur den gamla inredningen såg ut och fungerade - och göra vad som gick.

Ny durk midskeppsMin far gjorde en förhöjning av ruffluckan för att skaffa lite mer utrymme. Jag fortsatte och sänkte durken mellan spanten. Och för att inte behöva riva inredningen flera gånger gjordes den demonterbar! Precis som en hyvelbänk. I varje spant i ruffen sitter 3 rostfria byglar fastskruvade för gott. Sedan monteras durken (plywood) och fixeras med kilar på samma sätt som på en hyvelbänk.

Garneringen upp under däck är så hårt dubbelkrökt att det fick bli separata skivor för varje spantsektion. Dessa sitter fixerade med ett halverat el-plaströr som täcker skarven. En bräda på högkant mellan durk och garnering utgör underlag för britsarna. För att få bra sitthöjd fäller man upp britsen och viker den dubbel och får automatiskt ett ryggstöd samt lägre sitthöjd. Om britsen inte ligger tillräckligt högt blir den för smal...

Ny-premiärAtt bevara en gammal båt´s charm har sina sidor. Men vi som håller på tycker att det betalar sig. Första seglingen efter start av renoveringen skedde 1984. Det var med ny rostfri rigg och genomgånget skrov men utan inredning. Och visst är väl s/y FALKEN en charmig dam!

Fest ombord

Och så här såg det ut 1990 när hustru, son, och moder firade att skepparen fyllde 50 ombord på sin s/y FALKEN...
Senast ändrad: 7 Maj, 1998