Kosterbåten
s/y F A L K E N
Byggare:
C Werner Engström, fd Kustöveruppsyningsman, Norröra, BLIDÖ.
Mått enl. Werner:
Längd = 8 meter
Bredd = 3.15
Djup = 1.10
Lägsta fribord = 0.65
Stävhöjd = 1.10
Akterstäv = 0.90
Ägare:
1945 : Werner Engström (Norröra)
1946 - 1979 : Sam "Sassa" Ljungdahl (Lidingö, Malung, Gävle, Älmsta) m hustru Margit och sönerna Arne, Uno, Svante
1980 - ? : Arne Ljungdahl (Kungsör) m hustru Lena och sonen Pär
Loggboks-resumé:
1942 Enligt uppgift skall Werner Engström ha börjat bygget detta år.
1943
1944 Första sjösättningen i maj.
1945 Falken´s första seglingssäsong. Premiärseglingen gick till Ut-Fredel. Sassa får vetskap om FALKEN. I december kommer besked om att båten är till salu.
1946 Båten besiktigas på land vid första båtlägenhet till Norröra. Köpet görs upp långfredagen 19/4.
Båten avhämtas till pingsten. Werner Engström förordar att Emil Sjöström i Österhamnen/Arholma vinterförvarar båten.
Sjökortslåda tillverkas.
Div småseglingar. 
Sem: Baggenstäket - Arholma - Brevik.
1947 "Falkungen" kom 15/6 - en spantlös Segebaden-jolle (segelbar). 
Sem: Vaxholm - Kanholmsfj - Ornö - Sandhamn - Björkskär - Möja - St Nassa - Gillöga Storskär - Gräddö - Arholma - Norröra - Brevik. 
Fotogen-lanternor till hösten.
1948 Vantskruvar i st. för bändslar. Masonit på rufftaket. Landternebräder i vanten. Registrerad i SXK. Ingen riktig semestersegling.
1949 Ventil i rufftaket + babord aktre skott till ruffen. Dålig segelsommar (husbygge).
1950 Sem: Grönstaviken - Sundskär - Granö - Rödlöga - Runmarö - Gålö - Hässelmara - Finkarudd/Gålö - Bodskär - Huvudskär - Småängsviken/Ingarö - Sollenkrokafladen - Lilla Sandön - Tynningö - Vaxholm - Grönstaviken.
1951 Två kojer i skansen (kostnad arbete 88:-, material 113:15!). 
Granö - Idö - Norröra - St Idholmen - Grönstaviken. 
Sem: Grönsta - Runmarö - Hässelmara - Nynäshamn - V Stendörren - Arkösund - Harstena - Ytterö - Gubbö Kupa - Gryt - ONO Sötmaren - Kungshamn - Trosa - Kalven - Krokskär - Muskö - Hässelmara - Ingarö - Grönsta.
1952 Bord. Semester utan klyvarbom.
Sem: Grönsta - Duvholmen - Ingarö Sandhamn - Lis vik/Ornö - Möja Ström - Lilla Nassa(där första landgången snickrades av strandgods) - St Nassa - Fredlarna - Svenska Högarna - Rödlöga - Röder - Arholma - Norröra - Angö - Roskären - Möja hamn - Grönsta.
1953 Ny klyvarbom. Kättingspärren på plats - men satt ej rätt.
Sem: Grönsta - Ängnö - Fåglarö - Herrhamra - Vålarö - Oxelösund - Arkösund - Sötmaren - Väggö - Bokö - Kårö - Västervik - Krokö - Kråkelund - Byxelkrok - Städsholmen - Kättilö(järnköl planeras) - Arkö Lundarna - L Bergö - S Askö - Utö hamn - Ingarö Sandhamn - Fisksätra - Grönsta. 
Efter höstseglingen till Österhamnen plockades all barlaststenen ur och vägdes av Emil (1385 kg). Till våren skall Falken få järnköl.
1954 Järnkölen på 1135 kg var nu på plats.
Grönsta - Möja - Granösund. 
Sem: Bo på Arholma, segling i hemmavatten: Granö - Krokholmen - Söderöra - Yxlövik - Husarö Storskär - Rävsö - Hästängsudd - Grönsta.
1955 Durkar, lucka och brits i akterruffen. Sjökortslådan ombyggd. Flytvästar. 
Sem: (Åland) Grönsta - Smedsviken/Bogesund - Rävsund - Marholmen - Granö - Granösund - Österhamnen(rodret förstärktes) - Rödhamn - Degerby - Degerö - Föglö "Tallskär" - via Kallskär/Idö till Kökar/Karlby - Julholmskläpp - Föglö - Rödhamn - Mariehamn - Möckelö - Mariehamn - Rödhamn - Österhamnen - Storskär - Isskär - Grönsta.
1956 Radio ombord för första gången.
Sem: Grönsta - Långstrandsudd - Korshamnsviken - Södersund/Runmarö - Björkskär - Möja Långvik - Storskär - Kudoxa/Mjölkö - Granhamn - Granö - (sen tar anteckningarna slut!).
1957 Livet tar en annan vändning p.g.a. Sassa 56/57 var på Hampnäs.
1958 57/58 var Sassa på Axevalla folkhögskola.
1959 Arne+Margit seglar till Storskär. På hösten flyttade familjen till Malung.
1960 Segelläger på Tallholmen/Birkagården/Mälaren.
1961 Segelläger på Tallholmen/Birkagården/Mälaren.
1962 Segelläger på Tallholmen/Birkagården/Mälaren.
1963 Segelläger på Tallholmen/Birkagården/Mälaren.
1964 2 nya nagelbänkar för fallen på rufftaket. Familjen flyttar på hösten till Gävle.
1965 Loggboken återkommer! 
Sem: Österhamnen - Storskär - Grisselholmen - Skenoraströmmen - Vadviken - Smådalarö - Fjällungsö - V Runmaren - Rånö - Nynäshamn - Lindholmen - St Träsö - Oxelösund - "Martins vik" - Rundklobbarna - Kittelö - Gupa - Landsort - Nåttarö/Östermarsfladen - Gålö/Långgarn - Dalarö/Askfatet - Stendörren - Grönö/Tallholmen - Fahlkvist´s/Skenora - Stavsnäs - Smedholmarna - Stortistronskär - Möja Långvik - Rödlöga - Espskär - Österhamnen.
1966
1967 Nya gajar i rostfritt till klyvarbommen. 
Käringboskär + Håkanskär.
1968 Sem: Österhamnen - Tjockö - Käringboskär - Tjockö - Granö/Arholma - Käringboskär - Norrtälje - Ivars udde - Arholma - Storskär - Möja Långvik - Delsö - Fahlkvist´s brygga - Gillinge - Biskopsö - Söderö - Nämndö - Bullerö - Södersunda - Runmarö - Möja Berg - Rödlöga - Käringboskär - Arholma - Gräddö - Granhamn - Söderarm - Röder - Söderarm - Östersjö - Tjockö - Tistronskär - Möja Kyrkvik - Sandhamn - Yxlan - Tjockö - Käringön(?) - Österhamnen.
1969 Nya "fönster" på kajutan.
Sem: Käringboskär + Vattungarna (ingen loggbok).
1970 Sem: Östersjö - Möja Långvik - Dalarö/Vadviken - Hammarskärssund - St Nassa - Storskär - via Norröra till Tjockö - Käringboskär - Granö - Lidö - Blidösund - Österhamnen - Österhamnen - Granö - Granvik/Tjockö - Angö - Möja Kyrkvik - Vidinge - Granö - Österhamnen. 
1971 Sassa´s nya kamin installerades. 
Sem: Käringboskär - Granö - Styrjanshamn - Botvedskär - Tjockö - Rödlöga - Storskär - Sundskär - V Edsvik - Österhamnen - Håkanskär - Österhamnen. 
Under sista delen till Håkanskär gick waterstaget av!
1972 Snurra Crescent 3.9 till Falkungen
1973
1974
1975
1976 Sem: Österhamnen - Tjockö - Husarö - Hallonstenarna - Möja - StorTistronskär - Stenhuggarören - Husarö  - Idö - Gräddö/Vätösund - Österhamnen.
1977 Sassa+Margit flyttar till Elmsta 10 juni. 
Arne lånat Falken till Kungsör. För att kunna komma upp i Arboga-ån har Arne tillverkat en motorkonsol som monteras akter om akterruffen och som medger att motorn kan höjdjusteras. Sassa+Uno hjälper till med nedseglingen.
Uno övertar lånet av båten.
1978 Falken utlånad till Arne och Kungsör. 
Uno övertar lånet av båten.
Arne+Uno seglar ut till Österhamnen, råkar ut för en stormby.
Emil Sjöström ("båtvårdaren") dog i december.
1979 Arne övertar vården av Falken - den ende som har praktiska resurser med hamn och vettiga avstånd. Vårutrustning av Arne+Uno under ett antal helger. Upptäckte att bult+chackel till waterstaget nästan var avrostat! Tänkte på utseglingen och stormby hösten innan!
Falken seglas till Kungsör för upptagning och start av renovering. All inredning rivs med kofot! Skrovet renskrapas så gott det går på insidan. Får torka och behandlas med rötskyddsmedel, rå linolja och terpentin. Insidan stryks med enbart trätjära! Renskrapning av botten under hösten.
1980 Ny länspump monteras innan sjösättningen - en säkerhets-aspekt med tanke på att båten legat ett år på land! Svällde igen på 24 timmar!
1981 Falken är sjösatt men ligger under presenning.
1982 Funderingar på hur ny inredning skall se ut.
1983 Fortsatta funderingar.
1984 Ny stående rigg i rostfritt. Första riggningen sedan start av renovering.
Första seglingen efter renoveringen.
1985 Beslut om hur inredningen skall byggas. All inredning skall vila på durken som fastsätts enligt hyvelbänks-princip med kilar. Allt för att i framtiden kunna plocka ur inredningen för att komma åt skrovet. Inredningen byggs, dvs durkar och garnering och kojer och grunddelen för pentryt. All inredning plockas ur för att kunna slabba på rå linolja+terpentin från insidan på skrovet.
1986 Båten klar för att kunna bebos i provisoriskt skick. 
Ny toa (en PottaPorti) i skansen.
Bytt död-trä för- och akter-om järnkölen.
Sem: Kungsör - Stäket - Kungsör. 
Under hemseglingen välter nya toan under sjögång men läcker nästan ingenting.
1987 Inredningen mera permanentad. Ny värmare monterad (Wallas 1600). Semesterseglingen startar med att Arne tillverkar ämnen för pentry- inredning som kan slutmonteras och behandlas under seglingen!
Sem: Kungsör - Bubbholmarna - Koholmen/Hjulsta - Granholmen/Adelsön - Årsta Segelsällskap - Waxholm/Byvikens BK - Husarö - Norröra(visar Falken för Edith Engström, båt-byggar-dottern) - UtFredel - L Nassa - Möja Långvik - Lillskären/Grönö - Brunskär - Munkö - Sandön - Skansholmen/Mälaren - Ringskär - Sandholmen - Kungsör.
1988 Sem: Kungsör - Norrskär - via Södertälje slussen till Breviken/ Himmerfjärden - Furukobbarna/Ö Röko - Norsten - Brändö - Granholmen/Lars Pettersson - StorTistronskär - UtFredel - Ö Ängh/Tjockö - Österhamnen - Gisslingö - Österhamnen - Sundaskären - Husarö - Askholmen/Grindaön - plockar upp Pär vid Waxholm - Sandön - Ramsviken/Björnön - Ormskär - Österskär/Fjärdlång - Sandviken/Järflotta - via Södertälje sluss till Slandö Kalv - Fagerholmen - Kungsör.
1989 Ny snurra: kombination av gamla Falkungen´s gamla motor + begagnad med lång rigg. Ny 2hkr snurra till jollen.
Sem: Kungsör(ingen kylning av motorn fixas efter Rödko) - Bubben - (pentry-krångel vid Strängnäs)Norrskär - (snurran rusade vid Ridö Pilskär dvs ny motorrenovering)Edebyholm/Drottningholm - via Hammarby till Örsö/Gubbholmen/Stavaström - Husarö - Norrskär/Hallonstenarna - Vingelskär - Rödlöga Storskär - Elmsta - Marboö - Storasken/Högmarsö - Själbottna - nödankring p.g.a. hårt väder vid Angödrommen - Pålkobb - Lillskären/Ingarö - Dalarö och återvänder till Lillskären - Skärbåtsholmen - tjocka förbi Muskö till Järflotta - St Arkholmen - via Södertälje slussen till Norrskär - Kungsör.
1990 Sem: Kungsör - Fagerö - Bastlagnö - via Hammarby till Lillskären/Ingarö - Fågelbro - Harö - Hundskär/Rödlöga Storskär - Österhamnen - Stärbsnäsviken(50-års kalas) - Granösund - Idskären/Husaröleden - Lökskär - Granholmen - Huvudskär - Lilla Husarn - Björkö/Birka - Kungsör.
1991 Sem: Kungsör - Torsbergsviken/Sundbyholm - Kungshatt - via Hammarby till Tallholmarna/Ingarö där Falken draggar - Brunskär - Horssten - L Nassa - Grönskär/Jungfruskär - Ramsmoraön - Bergören/Vidinge - Inre Håkanskär - Vattungarna - Österhamnen - N Lönnskär/Gisslingö - Beckskär/Röder - Manskär/Sv Högarna - Ekholmen/Särsö/Husarö - Röskär/Mälaren - Väsbyviken/Askholmen - Kungsör.
1992 Sem: Kungsör - Husholmen - Strömmingsholmen/Ägnö - Tallholmarna/Ingarö - Brunskär - NO Björkskär - Lilla Nassa - norra Lökaö - Skäret/SV Husarö - Bockö - Böteskobben - Byttan - Bredskär/Huvudskär - Långholmssundet - Fågelön - Räfsgarn - Kungsör.
1993 Sem: Kungsör - Jurstaholm - Norrfladen/Husarö - Hallonstenarna - Vidinge - InFredel - Möja Långvik - Y Sillö - Norraden/Lygna - Långskär/Söderarm - Långskär/Böteskobben - Tallholmen/Ingarö -  Röskär - Älholmen - Kungsör.
JAS-haveriet på Långholmen i Stockholm.
1994 Sem: Kungsör - Tärnskär/Ridö - Grissleholmen - Krokholmen - UtFredel - Skarv - Vikskäret/Kallskär- Möja Långvik - Lygna Västerskär - Norrskäret/Röder - Österhamnen - Ekskär/Husarö - Lilla o Stora Skratten - Högholmen - Sävholmen - Kungsör.
1995 Sem: Kungsör - Hästryggen/Ridö Pilskär - StorAsken/Högmarsö - St Själstenen/Fejan - Käringboskär - Sågskär - ... - Österhamnen - ...... - Ekskär/Husarö - ...??
1996 Sem: Kungsör - Björsundet - Klåholmen/Birka - Fågelön - Södergarnsviken - Träskö Storö - Trekobbarna - Torparö/Norrö vid Fejan - Österhamnen - Stärbsnäsviken - Trångskär/Björkskär - Långskär/Söderarm - Rödlöga - Y Sillö - Lilla Nassa - Brännskäret - Kalvholmen/Kyrkfjärden - Lidingövarvet(med vattenfestival-besök) - Ridö - Kungsör.
Provisorisk vevling i styrbords vant - inför toppsegelanskaffning..
1997 Nya segel inklusive toppsegel! En ny båt - faktiskt! 
Sem: Kungsör - Norrtorpsudd - Arnön - Granholmen - Lidingö(köper nya fall av Pille Repmakaren) - Tenö - Ekholmen - toppsegel-segling in till Rödlöga - Ö Kålskär - Håkansskär - St Kvarnörarna - Österhamnen - St Kålskär - Lygna - Lilla Nassa - Kåpholmen - Röskär - Flarn - Kungsör.
Arne åker på en hjärtinfarkt under hösten innan upptagning. Fick hjälp av bröderna att rigga av..
1998 Sem: Kungsör - Stråholmen/Sundbyholm - Lindön - Södergarnsviken - Alskäret - skutträff i Österhamnen/Arholma - N Ässkär - St Kålskär - St Lökharan - Långskär/Söderarm - Rönnskär - Ingmarsö - Kyrkviken/Lidingö - Hästbergsudd - Räfsgarn - Kungsör.
1999 Sem: Kungsör - Fläsket - Gällnöport - Y Sillö - Möja Långvik - Vidinge - Österhamnen - Sågskär - Långvik/Söderarm - Norrskär/Röder - det fantastiska N Skrakskäret - Västerskär/Lygna - Sv Stenarna - Sunnskär/Ängskär - Lökaö - Storön/Borgsundet - Narven - Lidaholmen - Kungsör.
2000 Nytt sittbrunns-kapell, Låsning av skansluckan ordnad. Ny snurra anskaffades vid Hammarby sluss (den gamla havererade).
Däcket är numera TÄTT - kokt linolja insprutat med kanyl i nåten har tätat däcket.
Sem:  Kungsör - Stråholmen/Sundbyholm - Bastlagnö - Krankholmen - Kyrkviken/Lidingö - Huvön - Ö.Björkholmen - Nässelgrundet (Helikopterflygning) - Söderö - Österhamnen - N Skrakskäret - St Vinduskär - Y Sillö - Kalvholmen - Lovön - Djurgårdsudde - Kungsör.
2001 Mastskoning av läder för gaffeln, "nät" för försegel.
Sem:  Kungsör - Fagerö - Söderbyviken - Kyrkviken/Lidingö - V Löknäsharan/Gällnö - Vingelskär - S Skrakskäret - Rävskär/Söderarm - Österhamnen - Vikholmen/Örsö - Kyrkviken/Lidingö - Röskär(Rödskär) - Stråholmen/Sundbyholm - Kungsör.
2002 Egen bottenfärg: linolja+terpentin+trätjära+BlackVanish
Sem:  Kungsör - Hallingön - Ridön - Husstegafjärden/Lidingö - Storholmen - Brännharan/Kallskär - Rävskär/Söderarm - Österhamnen - Rävskär/Söderarm - St Kålskär - Y Sillö - Dyviken/Storö - Husstegafjärden/Lidingö - Alskären - Helsingboskär/Arnö - Skutterö - Kungsör.
2003 Egen bottenfärg: mindre linolja+terpentin+BlackVanish
Nya segel-kapell för topp, jagare, klyvare+fock
Sem: Kungsör - Sävholmen - Hallingen - Lexingen - Kärsön - Storön - Issätraviken - Hallonstenarna - Ägglösen - UtFredel - Skrakskären - Brännharan/Kallskär - Rönnskäret/UtFredel - Brännharan/Kallskär - Västerö - Örsö/Vikholmen - Kärsö - Ridö - Sundbyholmsön - Kungsör.
2004 Sem: Kungsör - Sävholmen - Selaön - Lagnö/Vråkarsundet - Aspholmen - Västerö - ost Hamnskär/Kallskär - Arholma - Rävskär/Söderarm - UtFredel - Y Sillö - Melkobbarna - Hästholmssundet/Grinda - Kyrkviken/Lidingö - NO Ormsundet - Ringskär - Kungsör.
2005 Bottenfärg med kopparpasta i, Brandskydd i pentyt, LED-belysning, LED-ankarlanterna
Sem: Kungsör -Hallingen - Lexingen - Granholmen - Tenösund - Hallonstenarna - St Kålskär - Österhamnen - Skäret/Vidinge - St Rammskär - Askholmen - Husstegafjärden - Ridön - Lidaholmen - Kurösundet - Sävholmen - Kungsör
2006 Blank bottenfärg med kopparpasta i, Nya vevlingar
Sem: Kungsör -Skutterön - Kalvholmen/Ridö - Hallingö - Gisselholmen - Arnö - Grönsö - Skutterön - Kungsör
2007 LED i vanliga lanternorna, LED-spots babords koj
Sem: Kungsör - Strängnäsbron - Granholmen/Fågelön - Marsättra - Lervik-ön - Rävskär/Söderarm - Skäret/Vidinge - Måkobben/Kallskär - Y Sillö - Dyviken/Gällnö - Kyrkviken/Lidingö - Lagnö/Vråkarsundet - Märsön - Kungsör
2008 Ny el-säkringspanel
Sem: Kungsör - Skutterön - Selaön - Röskär - Marsättraviken - StorAsken - Rävskär/Söderarm - Måskobben/Kallskär - Y Sillö - Björkskär - Rovholmen/StoröBrändö - Kyrkviken/Lidingö - Rastaholm - Segersön - Skutterön - Kungsör
2009 Nya knoppar till Ankaret, Renskrapade fribord
Sem: [Arne] Kungsör - Gisslingen/Ridön - Hallingen - Lexingen - Sturehov - Marsättraviken - Lervikön - Rumshamn - L Rävskär/Söderarm - Gålgryte - Svartviken/Ängsö - NOviken/Husarö Norrflad - Lökaö - Storön/St Skratten - Fågelön - N Dävensö - Häggholmen/Selaön - Långholmen/Ängsö - Kungsör
Solcellsregulator(hösten)
2010 Nåtat om och renskrapat däcket
Sem: -
2011  
Sem: -
2012  Renskrapad ruff, ny färgsättning, nåtat förkant ruff, nytt batteri
Sem: [Arne] Kungsör - St.Smörskallen - Hallingen - Tjärskär - Fågelön - Kyrkviken - Husarö Storskär - Kallskär NO - Ekskär - Kyrkviken - Röskär - Prästholmen - Hallingen - Kungsör
2013  Ny färgsättning sittbrunn och sarg, ruffdörrar lika höga, nytt lager fernissa, ny jagare
Sem:
2014  Nya försegelkapell samt toppsegelkapell
Sem:
2015  Bytt del av förstäv, förstärkt waterstagsinfästning
Sem:
2016  Gjort om ruffluckan - nu går den bra, monterat elektrisk länspump
Sem: [Arne] Kungsör - Glipen - Lövskär - Gullholmsfladen - NO Skutterön - Glipen - Kungsör
2017  
Sem: [Arne] Kungsör - Kvicksund - Ringskär - Lindön - Lexingen - (Rökaströmmen) - Vaxängsfjärden - Mälsåkers slott - Frösåkersviken - Kungsör
2018  Ny toa monterad
Sem: [Arne] Kungsör - Ridön - Hallingön - Tjärskär - Fågelön - Norrviken/S Ljusterö - Bergholmen/Växlet - L o St Asken - Österhamnen - L Rävskär - Rödlöga - Brännharan/Kallskär - Norrviken/S Ljusterö - Kyrkviken - Tjärskär - Hallingön - Kungsör