om FALKEN:s byggherre - Werner Engström
(ur Rospiggen från 1964 och 1965)